Rozliczenie biznesu w Danii


Roczne rozliczenie przedsiębiorstwa w Danii


Jeśli posiadasz firmę w Danii, musisz regularnie składać deklaracje podatkowe do SKAT-u, tj. organu podatkowego tego kraju. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w Danii, mogą skorzystać z elektronicznej opcji składania corocznych rozliczeń. Aby to zrobić, używają oficjalnej strony internetowej www.skat.dk i korzystają z przypisanego im kodu specjalnego, znanego jako NemID lub Tastselv. Przedsiębiorstwa w Danii potrzebują również numeru CPR (Personnummer), który jest przydzielany przez Urząd Celno-Podatkowy, do rozliczenia podatku dochodowego i VAT.

Co warto wiedzieć na temat rocznych rozliczeń w przypadku firm w Danii?

Proces składania deklaracji i analiza podatkowa


W ramach terminu do 1 lipca, osoby angażujące się w działalność w Danii (obejmując nierezydentów podatkowych), muszą wypełnić swoje zobowiązania podatkowe wobec państwa duńskiego. Z uwagi na aktualną sytuację pandemii, data składania deklaracji podatkowej za 2019 rok została przesunięta na 20 września 2020.

Okres od 1 marca do 1 maja stanowi czas, w którym osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz rezydenci podatkowi w Danii powinni spełnić swoje zobowiązania rozliczeniowe. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z korzyści podatkowej Cross Border i potrzeby wspólnego opodatkowania z małżonkiem za miniony rok podatkowy, termin na uregulowanie tych kwestii został wyznaczony na 1 czerwca.

Po 2 lipca, instytucja podatkowa SKAT (Skattestyrelsen) tworzy i przekazuje do mieszkańców kraju dokument Årsopgørelse, w którym zawarta jest urzędowa decyzja podatkowa. Ta decyzja ustala, czy podatnik ma prawo do zwrotu środków (Skat til udbetaling, oznaczonych zielonym kolorem), czy też powinien dokonać dopłaty (Restskat til betaling, zaznaczonych czerwonym kolorem).

Właściciele firm w Danii posiadają możliwość naniesienia poprawek do deklaracji podatkowej, wprowadzenia korekty lub złożenia odwołania od decyzji SKAT-u, w ramach okresu do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

Przedsiębiorcy z obszaru Danii mają prawo do skorzystania z ulg podatkowych, jednak państwowy fiskus ma pięcioletnią prerogatywę na weryfikację dokładności informacji zawartych w deklaracji. Z tego powodu właściciele duńskich firm są zobligowani do zachowania pełnej dokumentacji, potwierdzającej wszelkie wydatki poniesione w ciągu tego okresu.Lista dokumentów wymaganych przy rocznych rozliczeniach firm w Danii


W przypadku posiadania przedsiębiorstwa w Danii, konieczne jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej w duńskim Urzędzie Celnym i Podatkowym. Gdy masz zatrudnionych pracowników, istnieje również obowiązek zapewnienia im wszystkich wymaganych dokumentów do poprawnego przekazania deklaracji podatkowej.

Istotne papiery związane z rocznym rozliczeniem firm w Danii obejmują:

Rozliczenie roczne w Danii  dokumenty

Różnice w deklaracjach rocznych w Danii


Sposób, w jaki firmy składają swoje roczne deklaracje podatkowe do SKAT, uzależniony jest od wyboru rodzaju działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Istnieją różnice w zakresie opodatkowania pomiędzy kategoriami, takimi jak indywidualne przedsiębiorstwa duńskie oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe lub spółki jawne. Warto rozważyć, jaki model biznesowy w Danii oraz jakie podejście do opodatkowania i rocznego rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym będzie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb i dostępnych środków.

W Danii istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych dla firm, a są to:


 1. Roczne zeznanie podatkowe Enkeltmandsvirksomhed - przeznaczone dla jednoosobowych działalności gospodarczych.
 2. Roczne zeznanie podatkowe Aktieselskab - A/S - skierowane do spółek akcyjnych.
 3. Roczne zeznanie podatkowe Interesselskab - I/S - dla spółek jawnych.
 4. Roczne zeznanie podatkowe Anpartsselskab - ApS - przeznaczone dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Roczne zeznanie podatkowe Kommanditselskab - K/S - dotyczące spółek komandytowych.
 6. Roczne zeznanie podatkowe Filial af udenlandsk selskab - przypisane oddziałom zagranicznych firm.
 7. Roczne zeznanie podatkowe Salgskontor - dla przedstawicielstw zagranicznych firm.
 8. Roczne zeznanie podatkowe Andelsforening/Brugsforening - dotyczące stowarzyszeń spółdzielczych.
 9. Roczne zeznanie podatkowe Iværksætterselskab - IVS - skierowane do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (od 1 stycznia 2014 roku).


Właściciele duńskich firm muszą dostarczyć swoje deklaracje podatkowe za poprzedni rok podatkowy do 1 lipca.


Firma jednoosobowa w Danii (Enkeltmandsvirksomhed)


W Danii, instytucja podatkowa Skattestyrelsen (SKAT), uznaje zarobki wypracowane podczas prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia (Enkeltmandsvirksmhed) za dochody właściciela firmy. W związku z tym, opodatkowanie działalności biznesowej jest zgłaszane poprzez jedno zeznanie. Przedsiębiorcy, którzy odprowadzają podatki i składki, mają również prawo do korzyści zdrowotnych i emerytalnych, analogicznie do zwykłych duńskich pracowników. Obowiązkiem jest dostarczenie deklaracji podatkowej co pół roku lub kwartał, poprzez platformę internetową SKAT, obejmującej zarówno podatek dochodowy, jak i VAT.

Pod względem podatku dochodowego, należy opłacić zaliczki w dwóch terminach: 20 marca (wysoka zaliczka pozwala na uzyskanie zwrotu podatku wraz z odsetkami, które są wyższe niż w banku) oraz 20 listopada (oprocentowanie w tym terminie jest niższe o 0,4 – co oznacza, że odsetki są niższe niż w banku).

Rozliczenie roczne Dania  zaliczki

Dla jednoosobowych przedsiębiorców w Danii, ważnym terminem jest składanie deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy do 1 lipca. Poprzez witrynę SKAT, składając deklarację podatkową, przedsiębiorca otrzymuje automatycznie informację zwrotną odnośnie decyzji podatkowej.

Warto również wiedzieć o procedurze rocznego rozliczenia podatkowego dla samozatrudnionych w Danii. Przedsiębiorcy duńscy, którzy chcą złożyć zeznanie online, muszą uprzednio zażądać specjalnego kodu znanego jako TastSelv-kode (dostępny na stronie tastselv.skat.dk), składającego się z 8 cyfr. Ten osobisty kod TastSelv-kode (lub NemID) gwarantuje dostęp do prywatnych informacji podatkowych.

Właściciele firm w Danii otrzymują dokument Selvangivelse od SKAT, stanowiący formularz do składania zeznań podatkowych, a po 2 lipca dostają decyzję podatkową – Årsopgørelse.

W danym kontekście, czyli w Danii, przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia pewnych wydatków od podatku, takich jak:

Składanie zeznań podatkowych w Danii odbywa się przez platformę internetową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (czy to kalendarzowego, czy innego, trwającego 12 miesięcy). Jeśli rok podatkowy zamyka się między 1 lutego a 31 marca, deklaracja podatkowa musi być złożona do 1 sierpnia, a podatek opłacony do 20 marca oraz 20 listopada.

Właściciele jednoosobowych firm w Danii muszą dokonać wyboru jednego z trzech dostępnych wariantów opodatkowania swojej firmy:

 1. opodatkowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi kapitału zakładowego (Kapitalafkastordning), pozwalające na przeniesienie części zysku z firmy na dochód osobisty i część na przychód z kapitału,
 2. opodatkowanie zysku jako dochodu osobistego, analogicznie do pracowników,
 3. opodatkowanie według przepisów ustawy o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), umożliwiającej odliczenie kosztów odsetkowych od podatku oraz zachowanie oszczędności firmy w postaci depozytów bankowych, co stanowi korzystne rozwiązanie.


Rozliczenie roczne w Danii  opodatkowanie

Spółki w Danii (Interesselskab, Anpartsselskab, Iværksætterselskab)


W przypadku duńskich przedsiębiorców, którzy postanawiają utworzyć i zarządzać spółkami w Danii, głównym obowiązkiem jest uregulowanie podatku od osób prawnych w wysokości 22%. Gdy roczne obroty takiego przedsiębiorstwa przekraczają 50 tys. koron duńskich, spółka staje się płatnikiem podatku VAT na poziomie 25%.

Dla każdej spółki działającej w Danii konieczne jest rozliczenie podatku dochodowego, obejmującego całkowity przychód, łącznie z dochodem z nieruchomości i kapitału. Proces ten powinien zostać zakończony w ciągu pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Roczne zobowiązanie podatkowe spółki jawnej (Interesselskab – I/S) zależy w dużej mierze od wcześniejszego wyboru formy opodatkowania dokonanego przez właściciela. Osoba kierująca spółką jawna musi wybrać spośród trzech opcji:

 1. ​Opodatkowania zgodnie z przepisami dotyczącymi kapitału zwrotnego (Kapitalafkastordning), umożliwiającym przeniesienie części zysku na dochód osobisty i części na kapitał.
 2. Opodatkowania zysku jako dochodu osobistego, podobnie jak w przypadku pracowników.
 3. Opodatkowania na zasadach ustawy o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), co pozwala na odliczenie kosztów odsetek kredytowych i zachowanie zysku w formie oszczędności bankowych.

Roczne rozliczenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS) i spółek akcyjnych (Aktieselskab – A/S) dotyczą opodatkowania tych spółek, które jako jednostki fizyczne nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale mają udział w kapitale. Osoby związane z takimi spółkami są opodatkowane z tytułu swoich dochodów lub otrzymanych dywidend.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Iværksætterselskab – IVS) są opodatkowane zgodnie z regulacjami spółek, choć właściciele IVS nie są zobowiązani do opodatkowania na takich samych zasadach, ponieważ spółka jest jednostką fizyczną. Spółka IVS jest zobowiązana do przedstawiania rocznych raportów finansowych.

Właściciele spółek w Danii muszą składać deklaracje podatkowe do 1 lipca. Formularz Selvangivelse od SKAT jest przekazywany do właścicieli, którzy wypełniają go, uwzględniając dostępne ulgi, a następnie przekazują przez stronę internetową www.skat.dk. Właściciele duńskich spółek są również zobowiązani do przedstawiania jawnych raportów finansowych.

Rozliczenie roczne Dania  raporty finansowe


Najczęściej zadawane pytania


 1. Jakie terminy są związane z rozliczeniem w Urzędzie Skarbowym w Danii?
  Podatnicy, którzy wykonują pracę lub są rezydentami Danii, muszą przedłożyć zeznanie podatkowe za ostatni rok podatkowy do 1 maja. Natomiast duńscy przedsiębiorcy mają czas do 1 lipca. Termin ten jest określany przez SKAT i jest widoczny na formularzu Selvangivelse, który jest dostarczany podatnikowi. W przypadku zaniechania składania deklaracji, istnieje możliwość nałożenia kary w wysokości 5000 duńskich koron. Osoba, która płaci podatki w Danii, ma 3 lata i 4 miesiące na korektę rozliczenia za dany rok podatkowy.

 2. Jak mogę otrzymać kod Tastselv?
  Aby zdobyć kod Tastselv, trzeba wykonać następujące kroki:
  • Odwiedź stronę internetową www.skat.dk.
  • Kliknij "Log på".
  • Następnie wybierz "Bestil kode".
  • Wybierz "TastSelv kode".
  • Wpisz swój numer CPR z myślnikiem w pustym polu.
  • Wybierz, czy chcesz otrzymać hasło przez SMS, e-mail czy pocztą.
  • Po otrzymaniu kodu, zaloguj się na stronie skat.dk, wybierając "Log på med TastSelv kode".
  • Wprowadź numer CPR i czekaj na kod.
  • Utwórz nowe hasło, zawierające od 8 do 16 znaków. Powtórz hasło i kliknij "FORTSÆT".
  • Po tych krokach będziesz miał dostęp do konta za pomocą kodu TastSelv.

 3. Jak mogę zmienić mój adres korespondencyjny w urzędzie?
  Adres korespondencyjny można zaktualizować w Borgerservice.

 4. Które strony są przydatne dla przedsiębiorców w Danii?
  Warto znać następujące strony internetowe, będąc przedsiębiorcą w Danii:
  • Strona duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego – Skattestyrelsen, skat.dk.
  • Strona duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców – Udlændingestyrelsen, nyidanmark.dk.
  • Strona serwisu informacyjnego dla cudzoziemców – International Citizen Service, icitizen.dk.
  • Strona duńskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia – Beskæftigelsesministeriet, workindenmark.dk.
  • Strona Borger.dk, lifeindenmark.dk.

 5. Jakie terminy znajdują się w rocznej deklaracji podatkowej?
  W rocznej deklaracji podatkowej w Danii można spotkać następujące terminy:
  • Bundskat: Podatek dolny (8%).
  • Topskat: Najwyższy próg podatkowy (15%).
  • Skrå skatteloft: Górna granica podatku do gminy i państwa, nie obejmuje składki na Fundusz Pracy i podatku kościelnego.
  • Personlig indkomst: Przychód osobisty z pracy, obejmuje zasiłki, składki emerytalne i składki na Fundusz Pracy.
  • Skattepligtig indkomst: Dochód osobisty i kapitałowy po odliczeniu kosztów uzyskania dochodu, podlega opodatkowaniu.
  • Ligningsmæssige fradrag: Ulga z tytułu podatku municypalnego i zdrowotnego.
  • Kapitalindkomst: Dochód kapitałowy, zysk z odsetek po odjęciu kosztów odsetkowych.
  • Fradrag: Ulga odliczana od dochodu.
  • Kommuneskat: Podatek gminny (municypalny).
  • AM-bidrag: 8% składki na Fundusz Pracy.
  • Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon): Przychód z tytułu pracy (uwzględnia samochód/telefon służbowy).
  • Eget pensionsbidrag: Własna składka emerytalna (5%).
  • Personalegoder: Dodatki pracownicze, np. ubezpieczenie zdrowotne.
  • Renteindtægter: Zysk z odsetek.
  • Renteudgifter: Koszty odsetek.
  • Beskæftigelsesfradrag: Ulga z tytułu pracy.
  • Befordringsfradrag: Ulga za koszty podróży.
  • Håndværkerfradrag: Ulga dla rzemieślników.
  • Skattepligtig indkomst: Dochód podlegający opodatkowaniu.
  • Skatteberegning: Obliczenie podatku.
  • Ejendomsværdiskat: Podatek od nieruchomości.
  • Personfradrag bundskat: Kwota wolna od podatku dolnego.
  • Personfradrag kommuneskat: Kwota wolna od podatku gminnego.
  • Beregnet skat: Obliczony podatek.

 6. Jakie są stawki podatku dochodowego w Danii w 2019 roku?
  W roku 2019 obowiązują następujące stawki procentowe podatku dochodowego w Danii:
  • 8% dla dochodów do 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów powyżej 558 043 DKK.

 7. Ile wynosi podatek od samochodu w Danii?
  W Danii działa podatek luksusu, który może wynieść nawet 180% ceny netto zakupionego samochodu.

 8. Co oznacza "begrænset skattepligt"?
  Termin "begrænset skattepligt" odnosi się do ograniczonego obowiązku podatkowego.

 9. Czym jest "sundhedsbidrag"?
  "Sundhedsbidrag" to składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 10. Kiedy firmy w Danii muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe?
  Duńscy przedsiębiorcy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe za ostatni rok przed 1 lipca do SKAT.