Płaca minimalna w Europie - 2023

Eurofound podzieliło kraje europejskie na 3 grupy ze względu na poziom stawek minimalnych. Polska należy do 1 grupy, gdzie miesięczne wynagrodzenie wynosi od 399 do 840 EUR. 2 grupa to kraje z wynagrodzeniami pomiędzy 887 a 1304 EUR, a 3 grupa to kraje z minimalnym wynagrodzeniem powyżej 1700 EUR. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym minimalnym wynagrodzeniem w Europie wynosi prawie 7-krotnie (Bułgaria - 399 EUR, Luksemburg - 2387 EUR). Niektóre kraje, takie jak kraje skandynawskie, nie mają odgórnie ustalonych stawek minimalnych, a poziom wynagrodzenia zależy od decyzji związków zawodowych i pracodawcy.

I grupa 
Minimalne wynagrodzenie
Bułgaria
399 EUR
Węgry
579 EUR
Rumunia
606 EUR
Łotwa
620 EUR
Chorwacja
700 EUR
Słowacja
700 EUR
Czechy
717 EUR
Estonia
725 EUR
Polska
746 EUR
Malta
835 EUR
Litwa
840 EUR
II grupa
Minimalne wynagrodzenie
Portugalia
887 EUR
Hiszpania
1167 EUR
Słowenia
1304 EUR
III grupa 
Minimalne wynagrodzenie
Francja
1709 EUR
Irlandia
1910 EUR
Niderlandy
1934 EUR
Belgia
1955 EUR
Niemcy
1981 EUR
Luksemburg
2387 EUR
Cofnij odpowiedź