Największe gospodarki świata

Największe gospodarki świata top 10

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, światowy produkt krajowy brutto (PKB) przekroczył 101 tys. bln USD w 2022 roku, przy czym dwie największe gospodarki na świecie wnieśli około 35% wkładu. Jednak wysoki PKB nie gwarantuje wysokiego poziomu życia, ponieważ kraje o wysokim poziomie ubóstwa znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu.

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wysokiej inflacji oraz wzrostu kosztów życia i kryzysu energetycznego, światowa gospodarka zwalnia. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), globalny wzrost spadnie z 6% w 2021 roku do 2,7% w 2023 roku, co stanowi najsłabszy okres od 2001 roku, z wyjątkiem światowego kryzysu finansowego w 2008 roku i ostrej fazy pandemii COVID-19 w 2020 roku. W 2022 roku inflacja średnia wynosi około 8,8%, ale spodziewa się spadku w kolejnych latach. Polska zajmuje 23. miejsce w rankingu, wyprzedzając Szwecję, ale w przeliczeniu PKB na mieszkańca jest trzykrotnie niższa. Dane w rankingu pochodzą z IMF.

10. Brazylia

PKB: 2,06 bln USD

PKB na osobę: 9,57 tys. USD

Brazylia, która zajmuje 10. miejsce wśród największych gospodarek na świecie, zmaga się z dużymi problemami społecznymi, ponieważ ponad 20% gospodarstw domowych żyje w biedzie, a PKB na osobę jest o połowę mniejszy niż w Polsce i o 73% niższy niż w krajach należących do OECD. Pomimo, że w dużej mierze opiera się na zielonej energii, w tym na elektrowniach wodnych, ponad 75% mieszkańców jest narażonych na niebezpieczne poziomy zanieczyszczeń powietrza. Kraj posiada duże zasoby naturalne, zarówno przemysłowe (m.in. mangan, nikiel, ropa, gaz i największe na świecie złoża niobu), jak i rolnicze, a przemysł generuje ponad 28% PKB. Według prognoz OECD, wzrost PKB wyniesie 1,2% w 2023 roku.

9. Rosja

PKB: 2,14 bln USD

PKB na osobę: 14,7 tys. USD

W Rosji wydobycie generowało ponad 40% PKB, a eksport gazu ziemnego i ropy naftowej stanowił 60% wpływów do budżetu. Gospodarka kraju szybko rosła jeszcze kilka lat temu, ale nałożone sankcje po agresji na Ukrainę spowodowały, że będzie się ona kurczyć. Wielka Brytania i USA zrezygnowały z zakupu rosyjskich paliw kopalnych, a Unia Europejska także uniezależnia się od nich. W 2022 roku eksport gazu spadł o 45%, a wydobycie tego surowca znacząco zmniejszyło się. Ponadto przemysł ma problemy związane z embargiem na dostawy zaawansowanych technologii. Według Rosji, PKB skurczy się o 2,5% w 2022 roku, ale według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) przewidywany jest spadek o 3,4%, a według Banku Światowego o 4,5%, a OECD o 3,9%. Nie są jeszcze dostępne rzeczywiste dane. W 2023 roku ten trend ma się kontynuować.

8. Kanada

PKB: 2,33 bln USD

PKB na osobę: 59,18 tys. USD

Kraj o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, w którym niemal trzy czwarte pracowników zatrudnionych jest w sektorze usług przemysłowych. Posiada duże zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego i jest piątym na świecie
eksporterem tego paliwa. Dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie wyższy niż średnia dla krajów zrzeszonych w OECD, a kapitalizacja 1500 przedsiębiorstw przekracza 3 bln USD. Kraj ma rozwinięty przemysł, zwłaszcza w sektorach motoryzacyjnym i lotniczym, a także w sektorze oprogramowania, szczególnie w branży rozrywkowej. Jako kraj z najdłuższą linią brzegową na świecie, jest również znaczącym graczem w przemyśle rybackim, zajmując ósme miejsce na świecie. W wyniku światowego kryzysu, OECD przewiduje spowolnienie wzrostu PKB z 3,2% w 2022 roku do 1% w 2023 roku, ale później wzrost ma się znowu zwiększyć. Poziom korupcji w kraju jest bardzo niski.

7. Francja

PKB: 2,81 bln USD

PKB na osobę: 42,65 tys. USD

Francja to zamożne państwo o silnie rozwiniętej społecznej gospodarce rynkowej, z ważnym udziałem państwa w sektorach strategicznych. W rankingu wolności ekonomicznej w 2022 roku zajęła 52. miejsce na świecie i 31. miejsce wśród 41 państw europejskich. To wynik silnie regulowanego rynku z złożoną biurokracją. Usługi stanowią 79% PKB, a przemysł mniej niż 20%. Francja stawia na badania i rozwój, zajmując drugie miejsce w Europie pod względem nakładów na ten sektor. Należy do dziesięciu najbardziej innowacyjnych państw na świecie i ma silne rolnictwo, w którym przychodzą największe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w skali Unii Europejskiej. Ostatnio jednak tempo wzrostu PKB maleje. OECD przewiduje, że wzrost PKB wyniesie 0,6% w 2023 roku po osiągnięciu poziomu 2,6% w 2022 roku.

6. Wielka Brytania

PKB: 3,48 bln USD

PKB na osobę: 51,29 tys. USD

Wielka Brytania posiada jedną z najbardziej globalizowanych gospodarek na świecie, zajmując piąte miejsce wśród największych eksporterów i importerów. Sektor usług stanowi ponad 80% PKB kraju, z Londynem jako jednym z największych centrów finansowych na świecie, a Edynburg również znajduje się w pierwszej dwudziestce. Brytyjski sektor technologiczny osiągnął wartość rynkową wynoszącą 1 bilion dolarów, co przekłada się na pozycję trzecią na świecie, po Chinach i Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii rozwija się również przemysł lotniczy, będący drugim pod względem wielkości, oraz farmaceutyczny, który zajmuje dziesiąte miejsce. W kraju zlokalizowane są siedziby 5% z 500 największych przedsiębiorstw na świecie. Warto również zaznaczyć, że Wielka Brytania wciąż pozostaje producentem znacznych ilości gazu i ropy, wydobywanych z zasobów na Morzu Północnym.
OECD przewiduje spadek PKB o 0,4% w 2023 roku i wzrost o 0,2% w 2024 roku. Pod koniec ubiegłego roku inflacja wyniosła 10,5%, ale od 2023 roku spada, głównie z powodu malejących cen energii. Płaca minimalna zostanie podwyższona o 9,7% w kwietniu i obowiązywać będzie do końca 2024 roku.

5. Indie

PKB: 3,82 bln USD

PKB na osobę: 2,69 tys. USD

Wg firm takich jak S&P i Morgan Stanley, Indie po 2030 roku mogą stać się trzecią siłą gospodarczą na świecie, wyprzedzając Wielką Brytanię. Mimo to, w kraju tym istnieje ogromny rozdźwięk między bogatymi i biednymi. Według Banku Światowego, 60% mieszkańców utrzymuje się z poniżej 3,1 USD dziennie, a 21% musi przetrwać dzień za mniej niż 2 USD. 10% najbogatszych kontroluje 80% narodowego majątku. Trzy czwarte ludności żyje w ubogich wioskach, 35% z nich nie potrafi czytać i pisać, a tylko 11% posiada lodówkę. Niemniej jednak Indie mają rozwinięty przemysł spożywczy, rolnictwo, motoryzacyjny, informatyczny i rozrywkowy, głównie filmowy. Rosną także sektory odzieżowy i farmaceutyczny, a kraj posiada dość duże zasoby ropy i gazu. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Indie osiągają od lat dodatnie wyniki wzrostu, z wyjątkiem 2020 roku, kiedy to zanotowano spadek o 6,6%. W kolejnych dwóch latach kraju udało się osiągnąć dodatnie wyniki: 8,7% i 6,8%.

4. Niemcy

PKB: 4,12 bln USD

PKB na osobę: 49,43 tys. USD

W 2022 r. Niemcy miały wzrost PKB wynoszący 1,9%, ale OECD przewiduje spadek o 0,3% w 2023 r., po czym nastąpi odbicie. Mimo to Niemcy są wciąż czwartą najsilniejszą gospodarką na świecie, z dużą rolą w globalnym eksporcie, sprzedając m.in. pojazdy, maszyny, produkty chemiczne, elektronikę, sprzęt elektryczny i farmaceutyki. Największy wkład w PKB pochodzi z usług biznesowych (około 70%), przemysłu (ponad 29%) i rolnictwa (mniej niż 1%). Niemcy są najbardziej uprzemysłowionym krajem w UE, co zapewnia im większą odporność na kryzysy finansowe. W kraju prowadzi się badania stosowane skoncentrowane na innowacjach wprowadzanych do przemysłu. Niemcy są jednak narażone na zmienność cen energii i wysoką inflację, która w 2022 r. wyniosła 7,9%, osłabiając wewnętrzny popyt.

3. Japonia

PKB: 4,37 bln USD

PKB na osobę: 35,03 tys. USD
Japonia jest jednym z największych producentów i importerów na świecie, a także drugim producentem samochodów. Kraj ten skupia się na innowacjach, tworząc zaawansowane technologicznie produkty, takie jak układy scalone, elektronika, pojazdy hybrydowe i robotyka, co pozwala mu pozostać konkurencyjnym na rynku. Japonia ma piątą pod względem kapitalizacji giełdę papierów wartościowych, a także posiada znaczne rezerwy walutowe oraz złoto. Zwykle odnotowuje nadwyżki handlowe z inwestycji zagranicznych i jest jednym z największych wierzycieli.

Według prognoz OECD, Japonia będzie miała wzrost PKB na poziomie 1,8% w 2023 r. oraz 0,9% w kolejnym roku. W celu zrekompensowania spadku dochodów gospodarstw domowych, rząd wprowadził politykę wsparcia popytu krajowego. W 2024 r. spodziewany jest spadek stopy bezrobocia do 2,4% oraz osiągnięcie inflacji na poziomie 2%.

2. Chiny

PKB: 19,24 bln USD

PKB na osobę: 13,63 tys. USD
W 2022 roku gospodarka Chin osłabiła się i wzrosła tylko o 3%, co było jednym z najsłabszych wyników w ciągu ostatniego półwiecza. To wynik między innymi z powodu restrykcyjnego podejścia do pandemii COVID-19 i pogorszenia na rynku nieruchomości. Jednakże, państwo ma silny wpływ na gospodarkę, wyznaczając cele pięcioletnie. Chiny są drugą światową potęgą gospodarczą i posiadają około 18% udziału w globalnym PKB. Są również jednym z największych producentów i eksporterów, chociaż sprzedaż zagraniczna spadła w 2022 roku o 9,9%. Chin są największym konsumentem i importerem produktów, a także odbiorcą inwestycji zagranicznych. W kraju prowadzone są inwestycje w technologie związane z OZE i energetyką jądrową. Z drugiej strony, Chin odpowiada za jedną trzecią emisji CO2 na świecie.

1. USA

PKB: 26,19 bln USD

PKB na osobę: 78,42 tys. USD
Stany Zjednoczone to kraj, który charakteryzuje się wieloma osiągnięciami na różnych polach. Mają największą giełdę, stosują najbardziej zaawansowane technologie, posiadają największe biznesy cyfrowe oraz armię. Mimo to, pandemia spowodowała recesję, jednakże z powodu działań rządu, kraj powrócił na ścieżkę wzrostu. Obecnie, według OECD, perspektywy gospodarcze są osłabione ze względu na agresję Rosji na Ukrainę oraz silną presję inflacyjną. W odpowiedzi na te problemy, rząd wprowadza działania prorozwojowe, takie jak inwestycje w infrastrukturę i transformację klimatyczną. Amerykańskie przedsiębiorstwa są w czołówce producentów sprzętu IT, medycznego, lotniczego, wojskowego i farmaceutycznych. Dolar amerykański jest uważany za najważniejszą walutę rezerwową na świecie i jest najczęściej używany w transakcjach międzynarodowych. Stany Zjednoczone są największym importerem oraz drugim największym eksporterem na świecie i posiadają olbrzymie zasoby ropy i gazu. Kraj inwestuje również dużo w badania i rozwój.