Najniższe podatki dla firm w Europie 10 krajów, które się wyróżniają

Ranking najlepszych państw w Europie do prowadzenia działalności gospodarczej

Rumunia, Węgry i Chorwacja wyróżniają się jako trzy kraje oferujące najkorzystniejsze warunki dla prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Pod kątem niskich podatków dla firm, Rumunia, Węgry i Bułgaria zajmują odpowiednio pierwsze trzy miejsca w rankingu. Jednak dla przedsiębiorców istotne jest nie tylko niskie podatki dochodowe, ale także opodatkowanie wypłacanej dywidendy, efektywne rozliczenia podatkowe i minimalne ryzyko nadużyć ze strony władz publicznych. Tabela przedstawia 10 krajów z najniższymi podatkami, biurokracją i korupcją w Unii Europejskiej:

Ranking końcowy
Kraj
CIT (najniższa stawka)
Podatek od dywidendy (najniższa stawka)
Biurokracja (najmniej czasu)
Korupcja (najniższy poziom)
1
Rumunia
1
2
3
9
2
Węgry
2
1
6
8
3
Chorwacja
5
4
4
7
4
Bułgaria
4
3
10
10
5
Polska
3
8
9
5
6
Irlandia
6
9
2
3
7
Estonia
10
5
1
2
8
Czechy
8
6
7
6
9
Niemcy
7
10
5
1
10
Słowenia
9
7
8
4


Ranking przedstawia wyniki analizy 10 wybranych państw europejskich pod kątem określonych kryteriów:


Stawki podatkowe najniższe w Unii Europejskiej
Przy wyborze kraju do prowadzenia działalności gospodarczej, jednym z najważniejszych kryteriów jest wysokość stawek podatkowych. Im niższe są opodatkowanie i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej atrakcyjna jest dana jurysdykcja dla przedsiębiorców. W Unii Europejskiej istnieje 10 krajów, gdzie stosunkowo niewielkie stawki podatkowe przyciągają przedsiębiorców i ich firmy. Tabela poniżej przedstawia kraje z najniższymi podatkami dla firm i ich właścicieli w UE.

Kraj
Stawka CIT
VAT (stawka standardowa)
Podatek od dywidendy (WHT)
Wybrane:
korzyści i ulgi/uwagi
Obroty < 1 mln EUR
Obroty > 1 mln EUR
Bułgaria
10%
20%
5%
 • Gminy o wysokiej stopie bezrobocia mogą oferować zwolnienia podatkowe.
 • Firmy organizujące gry hazardowe mają niższy podatek wynoszący 8-12%.
Chorwacja
10%
18%
25%
10%
 • Osoby inwestujące w rozwój wolnych stref ekonomicznych w Chorwacji mogą liczyć na obniżkę podatku VAT.
 • W ramach tej ulgi, podatek VAT zostanie obniżony o 50%.
 • Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba zainwestować co najmniej 1 000 000 HRK.
Czechy
19%
21%
15%
 • System zaliczania wydatków do kosztów podatkowych jest przyjazny dla podatników.
 • Podatnicy mają możliwość zaliczenia szeregu wydatków do kosztów podatkowych, co przyczynia się do obniżenia wysokości podatku.
 • Ubezpieczenia społeczne w tym kraju mają wysokie koszty dla pracowników i pracodawców.
Estonia
0% (bez wypłaty dywidendy)
20% (przy wypłacie dywidendy)
18%
14%
 • zwroty podatku VAT w ciągu maksymalnie 1 tygodnia roboczego;
 • brak wymogu opłacania składek do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
Irlandia
12,50%
23%
25%
 • wyższą stawkę podatku CIT w wysokości 25% dla dochodów z inwestycji;
 • prostotę i przejrzystość przepisów podatkowych, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.
Niemcy
około 15,825% (stawka efektywna z daniną solidarnościową 5,5%)
19%
25%
 • istnieje dodatkowy podatek Gewerbesteuer, którego wysokość jest ustalana przez gminy, ale jest on zwolniony do kwoty 24 500 EUR;
 • podatek Gewerbesteuer nie dotyczy wolnych zawodów.
Polska
9%(przychody < 2 mln EUR)
19%(przychody > 2 mln EUR)
23%
19%
 • częste zmiany przepisów podatkowych, co może wpłynąć na stabilność środowiska biznesowego;
 • niższą stawkę podatku CIT dla małych przedsiębiorstw, co stanowi korzyść dla przedsiębiorców o mniejszych dochodach.
Rumunia
1%(od przychodu)
16%(od dochodu)
19%
8%
 • opłacanie 1% podatku od przychodów przy zatrudnieniu przynajmniej 1 pracownika;
 • zwolnienie spółek z branży technologicznej z podatków od zysków w działalność B+R (badania i rozwój).
Słowenia
19%
22%
15%
 • wyższą stopę amortyzacji na maszyny, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku większą część kosztów związanych z inwestycjami w maszyny;
 • korzystne ulgi inwestycyjne, które zmniejszają koszty inwestycji i mogą przyczynić się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.
Węgry
9% (przychody < 1,68 mln EUR)
19% (przychody > 1,68 mln EUR)
27%
brak
 • brak podatku u źródła w przypadku wypłacania dywidend, co oznacza, że spółki i ich akcjonariusze nie muszą płacić dodatkowego podatku przy dystrybucji zysków;
 • wysoki podatek VAT, który jest płacony przez przedsiębiorców i konsumentów na wiele produktów i usług, co może wpłynąć na ceny i marże przedsiębiorstw.


Wśród wybranych państw, stawki podatku dochodowego lub przychodowego wahają się między 1% a 20%. Niemniej jednak, ocena opłacalności prowadzenia biznesu w danym kraju wymaga uwzględnienia kilku innych czynników, które wpłyną na faktyczne oszczędności na obciążeniach fiskalnych. Te czynniki obejmują między innymi:


Jakie państwo w Europie ma najniższe podatki?

Można zilustrować różnice w wysokości podatków między krajami na przykładzie konkretnych obciążeń podatkowych. Przyjmując, że firma osiągnęła roczny przychód w wysokości 2 mln PLN, miała koszty w wysokości 1 mln PLN i wypłaciła dywidendę w wysokości 500 tys. PLN, można przedstawić przykładowe obliczenia podatkowe dla różnych krajów:

Kraj
CIT(w tys. PLN)
Podatek od dywidendy(w tys. PLN)
Suma(w tys. PLN)
Rumunia
20
40
65
Węgry
90
90
Bułgaria
100
25
125
Chorwacja
100
50
150
Polska
90
95
185
Irlandia
125
125
250
Czechy
190
75
265
Słowenia
190
75
265
Estonia
200
70
270
Niemcy
158,25
125
283,25


Podatki dla firm w wybranych krajach różnią się od Polski. Można zaoszczędzić od 35 tys. do 140 tys. złotych rocznie. Rumunia ma najniższe podatki, a Niemcy najwyższe. W Polsce podatek CIT wynosi 9% dochodu i jest porównywalny do Bułgarii i Chorwacji. Natomiast podatek od dywidendy w Polsce wynosi 19%, co jest wyższe niż w większości wymienionych krajów, z wyjątkiem Niemiec i Irlandii, gdzie wynosi odpowiednio 25%. Węgry nie pobierają podatku u źródła od dywidendy, a w Rumunii wynosi on 8%. Najmniejsze łączne obciążenia podatkowe z tytułu CIT i podatku od dywidendy mają Rumunia, Węgry i Bułgaria.

Cofnij odpowiedź