Biznes w Danii

Wśród interesujących lokalizacji dla tych, którzy marzą o zakładaniu i kierowaniu własnym biznesem, Dania zajmuje znaczące miejsce. To państwo cieszy się dużym szacunkiem wśród przedsiębiorców ze względu na sprzyjające warunki dla działalności gospodarczej oraz regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach dotyczących biznesu. Dla inwestorów zagranicznych Dania jest atrakcyjnym miejscem, które tworzy odpowiednie otoczenie dla prowadzenia działalności. Kluczowym aspektem jest zrozumienie lokalnych regulacji, podatków, terminów oraz niezbędnych opłat i dokumentów, które trzeba dostarczyć. Głównym celem jest uniknięcie potencjalnych pułapek, które mogą stanąć na drodze biznesowej. Dokładne zapoznanie się z treścią dostępną na tej stronie pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę na temat prowadzenia firmy w Danii.Proces rejestracji działalności gospodarczej w Danii


W obszarze ekonomicznym, Dania przestrzega zasad swobodnego rynku, uczciwej konkurencji oraz braku ograniczeń w prowadzeniu własnej działalności. W kontekście zakładania firmy w Danii, obowiązują te same wytyczne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej:

biznes Dania  wytyczne

Formy prawne prowadzenia firmy dostępne w Danii


Rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej w Danii to wyzwanie z szeregami zalet i problemów, więc warto dobrze przemyśleć tę decyzję. Istotnym krokiem jest wybór odpowiedniej formy prawnopodatkowej, która będzie najlepiej odpowiadała naszym umiejętnościom i planom.


Przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia firmy w Danii obejmują różne akty prawne, takie jak Ustawa o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej w Celach Zarobkowych z czerwca 1996 roku, Ustawa o Spółkach Akcyjnych z czerwca 1973 roku z późniejszymi poprawkami, Ustawa o Przedsiębiorstwach Prywatnych z maja 1996 roku z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Rachunkowości Spółek z czerwca 1996 roku.


Dostęp do różnych form prowadzenia działalności jest równy dla podmiotów krajowych i zagranicznych w Danii, co oznacza, że wszyscy mogą korzystać z tych samych możliwości.

biznes w Danii  firmy

W Danii popularnym wyborem jest samozatrudnienie, co pozwala pracować na własny rachunek pod indywidualnym imieniem lub nazwą firmy. Tego rodzaju firma ma także możliwość zatrudniania pracowników.Prowadzenie jednooosobowej działalności gospodarczej (Enkeltmandszirksmhed)


Najprostszą formą działalności gospodarczej w Danii jest indywidualna inicjatywa. Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie długi i zobowiązania firmy. Osoby wybierające tę drogę korzystają ze swojego prywatnego numeru ewidencyjnego CPR. Proces rejestracji w przypadku indywidualnej inicjatywy jest prowadzony przez Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk). Przedstawiamy poniżej korzyści i ograniczenia tego modelu

Zalety:

Wady:

Właściciel musi wybrać jeden z trzech wariantów opodatkowania firmy:

 1. Opcja zgodna z Ustawą o Kapitale Zakładowym (Kapitalafkastordning), która umożliwia przeniesienie części zysków na indywidualny dochód i części na dochód kapitałowy.
 2. Opcja traktowania dochodów jako indywidualnych, tak samo jak wynagrodzenia pracowników.
 3. Opcja zgodna z Ustawą o Przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), umożliwiająca odliczenie kosztów odsetek kredytowych oraz zatrzymanie zysków firmy jako oszczędności bankowe.


Spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)


Alternatywnym wyborem jest utworzenie spółki akcyjnej, składającej się z rady zarządzającej, zarządu lub komitetu nadzoru wybieranego na zebraniu generalnym oraz tworzonej przez co najmniej trzech ludzi (aby zachować regułę większościowego głosowania w kwestiach kluczowych dla spółki).

Właściciele przedsiębiorstwa i udziałowcy nie są osobiście odpowiedzialni za zadłużenia firmy, chociaż bank może zażądać od nich zabezpieczenia w przypadku kredytów.

Istotne informacje o założeniu spółki akcyjnej w Danii:

Spółka jawna (Interesselskab – I/S)


Inna dostępna opcja dla osób pragnących prowadzić samodzielny biznes w Danii obejmuje stworzenie spółki jawnej. Taka struktura wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych, które wspólnie podejmują zobowiązania, a ich wzajemne relacje są formalnie ustalone w umowie założycielskiej.

Główne fakty dotyczące spółki jawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS)


Jednym z wyborów, cieszącym się dużą popularnością w Danii, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (odpowiednik polskiej spółki z o.o.). Ta opcja jest często preferowana przez osoby planujące prowadzenie rodzinnego biznesu oraz zachowanie osobistej kontroli nad nim.

Duńska spółka Anpartsselskab – ApS ma status podmiotu prawnego i podlega przepisom ustawy regulującej prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzenie takiej spółki za pośrednictwem kancelarii prawnej wiąże się z kosztem w przedziale od 3 do 5 tysięcy koron duńskich.

Różne warianty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii:

 1. ​Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Anpartsselskab - ApS.

 2. Indywidualna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Ivaerksaetterselskaber - IVS, wprowadzona w Danii od 1 stycznia 2014 roku. Spółka ta, podobnie jak Anpartsselskab - ApS, podlega regulacjom duńskiej ustawy dotyczącej prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał założycielski dla Ivaerksaetterselskaber wynosi 1 koronę duńską lub równowartość tej sumy w euro. Co najmniej 25% zysku spółki z ostatnich 12 miesięcy musi być zarezerwowane jako obowiązkowe rezerwy, a wypłata dywidendy jest możliwa tylko wtedy, gdy suma kapitału zakładowego i rezerw osiągnie 50 tysięcy koron duńskich.


Porównanie Anpartsselskab i Aktieselskab


Przepisy dotyczące prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej w Danii wykazują pewne wspólne cechy.

Spółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)


W Danii istnieje także inny rodzaj spółki, mianowicie spółka komandytowa, która jest dostępna do założenia. Ta opcja wymaga obecności co najmniej jednego komplementariusza (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ponadto, spółka komandytowa musi zawierać kilku komandytariuszy, którzy odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości wkładu, jaki wniosą.

Podstawowe informacje związane z spółką K/S:

Innym wariantem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla udziałowców - Partnerselskaber – P/S. Wspólnikami takiej spółki są spółki z o.o. odpowiedzialne za zobowiązania spółki jedynie do wysokości limitu udziałów określonego konkretnymi kwotami lub całością kapitału zakładowego.


Oddział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)


W przypadku działania na duńskim rynku pracy, istnieje dodatkowa możliwość dla polskich przedsiębiorców, jaką stanowi utworzenie oddziału zagranicznej firmy. Procedura ta nie wymaga kapitału akcyjnego, jednak jest bardziej czasochłonna niż proces tworzenia spółek.

Polscy przedsiębiorcy mogą zdecydować się na stworzenie oddziału swojej firmy w Danii, pod warunkiem że spółka zarejestrowana w Polsce posiada strukturę prawną, którą akceptuje się w Danii (na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS lub spółka akcyjna A/S).

Istotne kwestie dotyczące zagranicznego oddziału firmy to:

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)


W kontekście działania na duńskim rynku, przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jeszcze innej formy prawnej. Możliwością tą jest utworzenie przedstawicielstwa zagranicznej firmy, które ma za zadanie promowanie produktów i usług (choć samo przedstawicielstwo nie posiada uprawnień do bezpośredniej sprzedaży).

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej, choć pozbawione zdolności prawnej, działa jako oddział działający w imieniu macierzystej firmy, która bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania przedstawicielstwa. Ważne jest zauważenie, że kwestie prawne dotyczące Salgskontor nie są jednoznacznie uregulowane w duńskim prawie.


Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening)


W ramach formy prawnej, jaką jest stowarzyszenie spółdzielcze, funkcjonuje umowa stowarzyszeniowa, którą zawierają osoby fizyczne. Za pomocą tej umowy możliwe jest zarówno przetwarzanie i sprzedawanie produktów będących własnością członków, jak również nabywanie i odsprzedawanie towarów tym samym osobom. Członkowie tego typu stowarzyszenia są odpowiedzialni za zobowiązania przedsięwzięcia w określonym zakresie. Ważnym elementem jest dodanie do nazwy spółdzielni skrótu "A.m.b.a.", wskazującego na jego ograniczoną odpowiedzialność.


System podatkowy w Danii


Jeśli jesteś w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w Danii lub pracujesz tam jako pracownik, to zostaniesz objęty systemem fiskalnym tego kraju. Tamtejsze zasady opodatkowania są zróżnicowane i bazują na stopniowo rosnących stawkach podatkowych, które zależą od osiąganych dochodów. Granica, od której zaczynają się opodatkowane przychody, jest związana z poziomem osiąganych przychodów. W Danii istnieje opcja odliczenia pewnych kosztów od podatku, takich jak składki ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, składki na emeryturę, koszty podróży do pracy i wyżywienie. Niemniej jednak, organ podatkowy w Danii ma prawo do weryfikacji zgodności tych wydatków z rzeczywistością w okresie siedmiu lat.

Istnieją kluczowe punkty dotyczące podatków w Danii, które są godne uwagi:

W przypadku samozatrudnienia w Danii, organ podatkowy (SKAT; www.skat.dk) traktuje przychody z działalności gospodarczej jako dochód właściciela firmy. Wobec tego opodatkowanie firmy jest zgłaszane jako jedna deklaracja podatkowa. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które płacą podatki i składki, uprawnione są również do świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, podobnych do tych, które przysługują zatrudnionym pracownikom. Okresowo, co kwartał lub co pół roku, niezbędne jest złożenie deklaracji podatkowej (obejmującej podatek dochodowy i VAT) za pośrednictwem internetowej platformy duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT), korzystając z systemu LetLøn, który usprawnia zarządzanie dokumentacją płacową pracowników. Przepisy umożliwiają uregulowanie zaliczek na podatek dochodowy do 20 marca i 20 listopada. W tych okresach istnieje opcja wniesienia wyższej zaliczki, co pozwoli na uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku wraz z odsetkami, przewyższającymi oprocentowanie proponowane przez banki. Dodatkowo, 20 listopada przewidziane jest obniżone oprocentowanie o 0,4%, co przekłada się na niższe odsetki w porównaniu z bankowymi.

Jeżeli mówimy o spółkach operujących w Danii, podatek od osób prawnych (CIT) wynosi 22%. Przedsiębiorstwa duńskie, których roczne obroty przekroczą 20 000 DKK, również zostaną zobowiązane do opłacania podatku VAT, gdzie stawka wynosi 25%.

W odniesieniu do osób fizycznych w Danii, obowiązuje liniowy podatek dochodowy w wysokości 32%. Ten podatek jest przekazywany na rzecz miejscowych władz. Dodatkowo, istnieje także podatek progresywny, o wysokości 5,64% (dla dochodów do 42 000 DKK) lub 15% (dla dochodów przekraczających tę kwotę). Odpowiada on za dochody z pracy i kapitału. Wartość tego podatku nie przekroczy 59%.

duński biznes  podatki

W kontekście podatku VAT w Danii obowiązują pewne wytyczne. Przedsiębiorstwa o rocznych obrotach przekraczających 50 000 DKK podlegają temu podatkowi. Stawka VAT wynosi 25%. Wyjątkiem są pewne usługi, takie jak sprzedaż lub wynajem nieruchomości (w tym energii, wody i gazu), opieka zdrowotna, edukacja, bankowość, ubezpieczenia oraz działalność kulturalna, które podlegają zwolnieniu z VAT. W tych przypadkach stawka VAT wynosi 0%.

Cudzoziemcy pracujący w Danii przez okres od 3 miesięcy do 3 lat i osiągający minimalne wynagrodzenie w wysokości 47 500 DKK są zobowiązani do płacenia 25% podatku liniowego, do którego dolicza się 9% składki na rynek pracy.

Wszystkie firmy, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które oferują swoje usługi lub produkty w Danii, są zobowiązane do opłacania stałej stawki podatku VAT w wysokości 25%. To podatek od wartości dodanej, który jest dodawany do ceny sprzedawanych przez przedsiębiorstwa towarów i usług.

Właściciele firm działających w Danii muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwa jako płatników VAT przed rozpoczęciem świadczenia usług i dostaw towarów. Zgłoszenie można dokonać poprzez stronę RUT (Rejestr Zagranicznych Dostawców - virk.dk). Dostępne jest także odwrócone obciążenie, co oznacza, że firmy zagraniczne, dostarczając usługi i towary danym duńskim firmom, nie muszą naliczać duńskiego VAT. W takiej sytuacji faktura zawiera jedynie wartość netto usług lub towarów, stosując odwrócone obciążenie, co oznacza, że to nabywca jest odpowiedzialny za obliczenie i opłacenie VAT od danej usługi lub towaru. Przykłady takich usług to na przykład:

biznes Dania  odwrotne obicążenie

Numer SE (przydzielony przez SKAT) jest używany przez polskie firmy działające w Danii jako identyfikator płatnika VAT (w przypadku braku rejestracji VAT, podawany jest tylko NIP). Jeśli właściciel duńskiej firmy pełni również funkcję pracodawcy, musi zarejestrować się jako pracodawca w Danii. Osoby pracujące za granicą, niezależnie od stałego czy sezonowego zatrudnienia, podlegają różnym przepisom podatkowym, zależnym od ich pochodzenia i czasu pobytu w Danii.

Polskie firmy, nawet jeśli nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT w Danii, mogą ubiegać się o zwrot VAT od kosztów poniesionych w Danii, które podlegają opodatkowaniu.

Odbiorcy usług w Danii są zobowiązani do rejestracji jako płatnicy VAT i opłacania tego podatku, nawet w przypadku korzystania z usług przedsiębiorstw, które nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT.

Najważniejsze informacje dotyczące podatku CIT:

Prawa pracowników i obowiązki pracodawców w Danii


Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o zatrudnieniu pracowników w Danii, powinni dokładnie zapoznać się z regulacjami prawa pracy obowiązującymi w tym państwie i przepisami skierowanymi do różnych grup zawodowych. Jeden z przykładów takich przepisów to ustawa odnosząca się do dokumentacji związanej z zatrudnieniem (Ansættelsesbevis loven). Zgodnie z nią osoby, które pracują przez minimum miesiąc i spędzają więcej niż 8 godzin w tygodniu w pracy, są uprawnione do otrzymania dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące ich zatrudnienia.

W Danii istnieje zwyczaj wspierania przepisów dotyczących pracy za pomocą tzw. układów zbiorowych, czyli porozumień regulujących warunki pracy, które są wynegocjowane między pracodawcami (firmami lub organizacjami pracodawców) a pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe bądź stowarzyszenia pracowników.

duński biznes  porozumienia

Wszyscy pracodawcy działający w Danii są zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia od chorób zawodowych i wypadków swoim pracownikom, jak również do organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważną kwestią jest także gwarantowanie uczciwej płacy i zakaz dyskryminacji. Jeśli te zasady nie są przestrzegane, związki zawodowe w Danii mają możliwość organizowania strajków, blokad i protestów w obronie pracowników i w celu negocjacji lepszych warunków płacowych. Ponadto, związki zawodowe mają prawo inicjować spory pracownicze w celu osiągnięcia porozumienia zbiorowego.

W Danii obowiązuje także ustawa, która reguluje zasady dotyczące delegowania pracowników do pracy za granicą.


Duńskie regulacje dotyczące BHP


W Danii, osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub będące zatrudnione w miejscowym przedsiębiorstwie, są zobowiązane do przestrzegania przepisów związanych z prawem pracy i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu pracy. Niewłaściwe przestrzeganie tych regulacji może skutkować nałożeniem kar finansowych lub nawet wstrzymaniem wykonywanej pracy. Wytyczne w tej kwestii dostępne są na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP).


Do kluczowych obowiązków pracodawców w Danii należy:


 1. Zapewnienie pracownikom niezbędnego wyposażenia ochronnego.
 2. Informowanie pracowników o zasadach bezpieczeństwa.
 3. Nadzorowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
 4. Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.
 5. Zapobieganie urazom podczas pracy.
 6. Dbałość o higienę w miejscu pracy.
 7. Organizacja corocznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, dokumentujących odpowiednio i przesyłających te informacje do UIP.
 8. Stała współpraca z instytucją zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy w Danii.

Wśród kluczowych zadań pracowników w Danii znajdują się:


W Danii, osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub będące zatrudnione w miejscowym przedsiębiorstwie, są zobowiązane do przestrzegania przepisów związanych z prawem pracy i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu pracy. Niewłaściwe przestrzeganie tych regulacji może skutkować nałożeniem kar finansowych lub nawet wstrzymaniem wykonywanej pracy. Wytyczne w tej kwestii dostępne są na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP).

Do kluczowych obowiązków pracodawców w Danii należy:

Jeśli przedsiębiorstwo w Danii zatrudnia co najmniej 10 pracowników, jest zobowiązane do stworzenia struktury odpowiedzialnej za kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do mianowania inspektorów nadzorujących wdrażanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa. To samo dotyczy firm, które angażują pracowników w stanowiska rotacyjne lub tymczasowe, o pracujących ponad dwie kolejne tygodnie.Rejestr Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)


Osoby, które zdecydują się na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w obszarze Danii, są zobowiązane do dokonania rejestracji firmy w Rejestrze Zagranicznych Usługodawców - RUT, jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy. Ważne jest również zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących przedsiębiorstwa, a te zmiany powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego przed ich wprowadzeniem.

Najważniejsze informacje dotyczące RUT:Częste wątpliwości związane z prowadzeniem firmy w Danii


 1. Dania Holding Company - Co to jest?
  Definicja Dania Holding Company: Firma pochodząca z Danii, funkcjonująca jako spółka holdingowa, która musi zostać zarejestrowana w Urzędzie ds. Handlu i Spółek. Przedstawiamy poniżej kluczowe informacje dotyczące Dania Holding Company:

 2. Dania Holding Company to spółka prywatna z Danii o charakterze holdingowym, znana również jako Anpartselskab (ApS).
  • Firma holdingowa z Danii posiada udziały w innych zagranicznych spółkach zależnych.
  • Posiada prawo do kontroli nad 100% udziałami zagranicznych spółek.
  • Zyski generowane przez taką firmę są zwolnione z opodatkowania.
  • Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 125 tysięcy koron duńskich.
  • Wystarcza jedno udziałowca, nie ma wymogu większej liczby.
  • Brak ograniczeń odnośnie działań spółek zależnych.
  • Procedura rejestracji możliwa w ciągu jednego dnia.
  • Konta firmowe są rejestrowane publicznie i podlegają rocznemu audytowi.
  • Firma holdingowa posiada tylko zagraniczne akcje.
  • Dywidendy są zwolnione z opodatkowania.
  • Na podstawie ustawy o reformie podatkowej z 2009 roku, istnieją różne rodzaje inwestorów zależnie od poziomu udziałów. Inwestorzy powiązani, którzy posiadają akcje na poziomie 50% kapitału zakładowego, są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Inwestorzy portfelowi, którzy posiadają akcje o udziale mniejszym niż 10% kapitału zakładowego, zobowiązani są do opłacania podatku od zysków kapitałowych. Natomiast inwestorzy zależni, którzy posiadają akcje w zakresie od 10% do 50% kapitału zakładowego, nie są zobowiązani do płacenia podatku od zysków.

 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
  Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Danii podlegają kontroli ze strony policji, Urzędu Skarbowego oraz Inspekcji Pracy. Ci organy sprawdzają m.in. rejestrację w RUT, opłacanie podatków, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalność zatrudnienia. Naruszenie tych regulacji może skutkować karą, ostrzeżeniem lub nawet oskarżeniem.

 4. Wybór pomiędzy założeniem oddziału a nową firmą
  Utworzenie oddziału zagranicznej firmy w Danii jest dobrym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma możliwość założenia oddziału, jeśli rodzaj działalności w Polsce jest zbliżony do działalności spółek typu A/S lub ApS w Danii. Utworzenie oddziału nie wymaga kapitału startowego, w przeciwieństwie do zakładania nowej spółki.

 5. Kurs wymiany koron duńskich
  Kantory internetowe oferują atrakcyjniejsze kursy niż tradycyjne placówki. Marże kursowe również podlegają negocjacji. Przykładowa strona: www.rkantor.com.

 6. Ważne strony internetowe i numery kontaktowe w Danii to:
  erhvervsstyrelsen.dk,
  • skat.dk,
  • virk.dk,
  • statsforvaltning.dk,
  • toldskat.dk.

 7. Rejestracja firmy w Danii - procedura
  Procedura rejestracji firmy w Danii jest prosta i charakteryzuje się brakiem ograniczeń, swobodą konkurencji oraz niskim podatkiem dochodowym. Założenie działalności możliwe jest poprzez stronę Danish Commerce and Companies Agency (DCCA): www.erhvervsstyrelsen.dk. Nowa firma otrzymuje specjalny numer Centralnego Rejestru Firm (CVR): www.cvr.dk. Rejestracja w Urzędzie Ceł i Podatków jest możliwa na www.toldskat.dk.

 8. Certyfikat pobytowy
  Polskie osoby planujące dłuższy pobyt w Danii lub zakładające własną działalność gospodarczą muszą uzyskać certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w duńskim Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

 9. Invest in Denmark
  Invest in Denmark to organizacja w Danii, służąca przedsiębiorcom jako źródło informacji na temat inwestycji.

 10. System LetLøn
  System LetLøn to darmowe narzędzie dostępne na stronie duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT), które służy do prowadzenia dokumentacji płacowej pracowników małych firm. Narzędzie samo oblicza podatki i koszty.

 11. Afstaelse
  Afstaelse to opłata za wynajem lokalu pod działalność, którą płacą dzierżawcy.

 12. Płatnik VAT
  Przedsiębiorcy w Danii muszą płacić podatek CIT oraz 25% podatku VAT, jeśli ich roczne obroty przekraczają 20 tysięcy DKK.

 13. Tłumaczenia dokumentów
  Tłumaczenie dokumentów z języka duńskiego przez tłumacza przysięgłego kosztuje około 400 koron duńskich za stronę.

Cofnij odpowiedź